Onze vereniging

Wimber is een feitelijk vereniging.

Onze vereniging berust sinds het prille begin op vrijwilligerswerk. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Het bestuur bestaat uit:

Philippe Leemans

Michel Luyckx

Natan Leemans

Christine Vandenhaute

De werkingskosten worden volledig gedekt door de lidgelden van onze leden en door de subsidies die we krijgen van het VGC en van de gemeente Oudergem.

Eén van onze streefdoelen is om een degelijke kwaliteit aan te bieden aan een democratische prijs.

De kwaliteit van de activiteiten die wij aanbieden wordt grotendeels bepaald door :

  • De infrastructuur (het zwembad van de VUB)
  • De bekwaamheid van onze monitoren en hun onafgebroken enthousiasme dat ze elke les opnieuw aan de dag leggen.